Members

S.N. Name  Media  Mobile  Email
 1. Deepak Dahal  healthpostnepal.com  9851023828  dh.mydip@gmail.com
 2. Nirjala Kakshapati  Image FM  9841356271  nirjala2@gmail.com
 3.  Basudev Timalsina  Kantipur TV  9841351211  basukomail@gmail.com
 4.  Chandra Baniya  Radio Nepal   9841526617   baniyacradio@gmail.com
 5.  Tula Adhikari  Krishnashar FM  9851074280 adhikaritula@gmail.com
 6.  Rudra Pangeni   Republica Daily  9851191363  rudra.pangeni@gmail.com
 7.  Sudarshan Sigdel Aajako Shiksha  9841528710  sigdel6@gmail.com
 8.  Mamata Thapa  Aarthik Abhiyan  9841553618 thapamamata22@gmail.com
 9.  Navaraj Chalise News 24 9851088066 navachalise@hotmail.com
 10.  Roshana Subba  Shikshak Magazine  9841499498  roshana44@yahoo.com
 11.  Prakash Ghimire  Watchdog Media  9851098511  prakashzi@yahoo.com
 12.  Ramdatta Panta  Amarbani.com  9841551355 pantnp@gmail.com
 13.  Man B.Basnet  Nepal Weekly   9851101106  Mb.basnet@gmail.com
 14.  Purusottam Subedi  Kantipur Daily 9841536213   purusottam.subedi@gmail.com
 15. Krishna Malla Pathshala Monthly/ Ajako shiksha 9857021324 mallanews@gmail.com
 16.  Narayan Kadariya Free Lancer  9851053662 nkadariya2@gmail.com
 17. Umesh Pokhrel  Free Lancer   9851105946  pokhrel.umesh@gmail.com
 18.   Roshan Gaunle 'kshetri'  Sikai Masik  9841908161  eduroshan1@gmail.com
 19.  Bishnu Bibek Nepalbahas.com 9848225604  bishnubibek1@gmail.com
 20.  Gopal Sangraula  Karobar Daily  9841613121  pokharamt@yahoo.com
 21. Janak Raj Pandit Prime TV  9841639744  janak.pandit@gmail.com
 22. Anita Shrestha  The Himalaya Times  9843033772  ashrestha820@gmail.com
 23. Pragya Timalsina   Image TV  9849696613  mepragya77@gmail.com
 24. Janak Nepal  -  9851140101  janaknepalktm@gmail.com
 25. Rajan Sharma ABC TV 9851038609 rajanb.sharma@gmail.com
 26. Hari Thapa   9851058475 harith@ntc.net.np
 27. Narayan Amrit  Nepallive.com  9841315833  narayan.amrit@gmail.com 
 28. Sudarshan Ghimire  Sikai Samuha  9851050752  ghimire@gmail.com
         
         
         

 

Latest News

Dhanusha Project

Promoting Quality of Education for Girls and Marginalised Children in Terai Phase...

Could schools be really made peace zones?

Kathmandu, June 10 - Education experts have expressed doubts over the implementation...

More News..

EJG Blog

More Blogs